Kutatócsoportunk elsőként jellemzett úgy Xanthomonas arboricola pv. juglandis (dió kórokozója) ellenes bakteriofágokat, hogy meghatároztuk azok teljes genomi szekvenciáját is. Ennek alapján az általunk izolált Xaj2 fág genomja teljesen egyedinek bizonyult, nem hasonlít egyetlen eddig izolált fágéhoz sem, míg az Xaj24 fágunk phiKMV-szerű fágnak bizonyult.